طراحی سربرگ در کرج:

هدف اولیه ی تهیه ی سربرگ نظم دادن به مکاتبات اداری میباشد. این مکاتبات اداری می‌تواند بسیار متنوع و با موضوعات گوناگونی باشد. که این موضوعات اهداف متفاوتی را شکل می‌دهند. اما تهیه ی سربرگ فراتر از نظم دادن به مکاتبات اداری، اهداف دیگری را نیز پوشش می‌دهد. اهدافی که موجب بهبود روابط درون سازمانی، کمک به برنامه بازاریابی و توسعه روابط عمومی می‌شود.

نظم دادن به مکاتبات اداری:

همانگونه که گفتیم اولین هدف تهیه سربرگ نظم دادن به مکاتبات اداری است. کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد که سازمان‌ها بخواهند کلیه مکاتبات اداری و حتی تخصصی آن‌ها، در یک برگه با چارچوب ثابت و طراحی یکسان شکل بگیرد. این کار می‌تواند مزایای بسیار زیادی برای سازمان ایجاد بکند. در ساده‌ترین مثال با نگاه کردن به طراحی ظاهری سربرگ، اصالت نامه و مبدا تولید آن مشخص می‌شود.

همچنین سربرگ‌ها با توجه به اطلاعات درج شده می‌توانند آرشیوهای شرکت هارا را منظم و جستجو در آن را ساده بکنند. وجود اطلاعات ثابتی از جمله تاریخ، شماره ثبت، پیوست و … روی سربرگ، از جمله مواردی است که در انجام این کار موثر است.

ایجاد سربرگ‌ با کاربردهای متنوع:

گاهی یک سربرگ ثابت پاسخگوی همه نیازهای شرکت نمیباشد. بطور مثال سربرگی که در آن یک نامه اداری درج می‌شود؛احتمالا نیازمند بخش پیوست و شماره ثبت میباشد. در حالی که نوشتن یک پروپوزال در قالب سربرگ اداری، نیاز خاصی به این بخش‌ها ندارد.

همین موضوع موجب می‌شود که سازمان‌های حرفه‌ای به‌طور معمول سربرگ‌های متنوعی، با طراحی یکسان و کاربردهای گوناگون تولید بکنند. از طرف دیگر از آنجایی که سربرگ‌ها در دو سایز A5، A4 به چاپ می‌رسند با توجه به میزان متن و مستنداتی که در آن‌ها درج می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظرات