طراحی سربرگ در کرج

طراحی سربرگ در کرج: هدف اولیه ی تهیه ی سربرگ نظم دادن به مکاتبات اداری میباشد. این مکاتبات اداری می‌تواند بسیار متنوع و با موضوعات گوناگونی باشد. که این موضوعات اهداف متفاوتی را شکل می‌دهند. اما [...]

طراحی سربرگ

سربرگ چیست؟ سربرگ ها یا Letter Head ها ، همان کاغذهایی هستند که برای نگارش نامه های رسمی و سازمانی و یا برای اشخاص حقیقی ( اما باز به صورت رسمی ) مورد استفاده قرار میگیرند. سربرگ ها یا کاغذهای A4 [...]