طراحی کارت ویزیت

کارت ویزیت کارت ویزیت یکی از ملزومات طراحی از ست اداری می باشد. کارت ویزیت (Business Card) را می توان یکی از قدیمی ترین اما مؤثر ترین راه ارتباطی بین مخاطبین دانست. کارت ویزیت می تواند برای معرفی [...]