در مورد عکاسی تبلیغاتی چه میدانید ؟

در این روزها عکاسی تبلیغاتی را شاخه بسیار جذابی در عکاسی نام میبرند به همین دلیل عکاس باید درباره آن تفکرنماید وبا ایده های خلاقانه و سلایق خود عکس را خلق کند . اگر عکاسی تبلیغاتی را با دیگر [...]