طراحی پوستر چیست؟

طراحی پوستر نوعی اعلان خبری است برای بیان رویدادها در موضوعات مختلف که معمولا برای نمایش بصورت عمودی طراحی می شود و ابعادش باید به گونه ای باشد که از فاصله ای کوتاه دیده شود. هر چند ممکن است به [...]