طراحی سربرگ

سربرگ چیست؟ سربرگ ها یا Letter Head ها ، همان کاغذهایی هستند که برای نگارش نامه های رسمی و سازمانی و یا برای اشخاص حقیقی ( اما باز به صورت رسمی ) مورد استفاده قرار میگیرند. سربرگ ها یا کاغذهای A4 [...]