طراحی سررسید

شرکت های بزرگ ، کارخانجات برای سررسید شب عید خود از سررسیدهای اختصاصی استفاده می کنند . این شیوه با توجه به اختصاصی بودن آن از بازدهی بسیار بالایی برخوردار است. برای داشتن یک سررسید اختصاصی باید [...]