دوبله در کرج:

دوبله در کرج/

دوبله در فیلم، قرار دادن صدای افرادی دیگری (به نام دوبلور) به جای صدای اصلی بازیگران میباشد. دوبله اغلب با تغییر زبان فیلم همراه است.

اما در گذشته ها به علت مرسوم نبودن صداگذاری سر صحنه بسیاری از فیلم‌ها به همان زبان اصلی خود دوبله می‌شدند. از جمله این فیلم‌ها می‌توان به فیلم‌های چون دستفروش و بسیاری از فیلم‌های دهه شصت و پیش از آن در ایران اشاره کرد.

انواع دوبله :

انواع دوبله به دو صورت همزمان و ناهمزمان انجام می‌گیرد.

در دوبله ی همزمان صدای جایگزین باید با حرکات لب افراد داخل فیلم هماهنگ باشد. در گذشته ها برای انجام این نوع دوبله نواری صوتی برای صداهای جانبی فیلم تهیه می‌شد. اما اکنون چون در بیشتر فیلم‌های روز دنیا نوار گفتار و نوار صداهای جانبی جداگانه تهیه می‌شوند صرفا نوار گفتار عوض می‌شود.

در دوبله غیر همزمان لزومی بر تطبیق صدای جایگزین با حرکات لب افراد فیلم نیست. در این نوع دوبله صدای اصلی فیلم قطع نمی‌شود و تنها از شدت آن کاسته می‌شود. دوبله ی فیلم‌های مستند اکثرا دوبله ناهمزمان است. از این دوبله در برخی کشورها از جمله روسیه برای فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها استفاده می‌شود. در دوبله ناهمزمان فیلم‌های داستانی بیشتر اوقات یک نفر و یا دو نفر (یک زن و یک مرد) بجای تمامی نقش‌ها صحبت میکنند.

برای انجام خدمات دوبله در کرج با شرکت تبلیغاتی مگ شو در تماس باشید.

۰۹۱۲۴۶۶۸۹۵۶

نظرات