طراحی بنر نمایشگاه

طراحي بنر نمايشگاه در کرج

طراحی بنر نمایشگاه در هر رویدادی متفاوت میباشد. البته با توجه به موضوع اصلی این کار انجام میشود. با این حال پایه و اساس طراحی بنر یکسان میباشد.

طراحی بنر نمایشگاه در کرج

طراحی بنر نمایشگاهی چگونه میباشد؟

هر طراحي بنر نمايشگاهي یک موضوع خاصی دارد. در بعضی موارد برای تبلیغات و آشنایی از آن ها استفاده میشود. این موارد پر کاربردترین شیوه استفاده از بنر میباشد. اما بنر برای همیشه هدف تبلیغاتی ندارد. در برخی موارد صرفا یک خبر در قالب بنر به نمایش در میاید. اما بیشتر اوقات از این شیوه برای ارتباط بیشتر با مخاطب استفاده میشود. پس از اینکه هدف اصلی بنر مشخص شد، حالا  شیوه‌های زیادی برای طراحی آن داریم. طراحي بنر نمايشگاهي به زمانبندی و نوع رویداد وابسته میباشد. از طرفی نوع محصول یا خدمات در نمایشگاه در طراحی نقش دارند و در آخر با ترکیب زمانبندی و هدف نمایشگاه طراحی انجام میشود. از ترکیب این موارد ایده اصلی نمایشگاه شکل میگیرد. همیشه با توجه به زمانبندی رویداد ما با نوعی از بنر رو به رو میباشیم.

بنر‌های تبلیغاتی مثل بنر‌های دیگر یک قالب طراحی دارند. اما وابسته به اصول طراحی تبلیغاتی این موارد و شیوه‌ها کمی متفاوت میباشد. اما نکته اصلی موضوع رویداد هر نمایشگاه میباشد. بطور مثال برای طراحي بنر نمايشگاهي از اطلاع رسانی و ایده نمایشگاه استفاده میکنیم ولی خلاقیت مفهومی در این نوع بنرها دیده نمیشود. تنها نوع آن طراحي بنر نمايشگاه پاییزی میباشد. که وابسته به عنصر زمانبندی این کار شکل میگیرد. البته سطح خلاقیت برای درک بیشتر موضوع بنر کمتر است.

طراحي بنر نمايشگاهي برای آشنایی مخاطبان میباشد.

آیا طراحی بنر نمایشگاه همیشه یک موضوع خاص دارد؟

برای طراحي بنر نمايشگاهي همیشه یک موضوع پایه داریم. موضوع اصلی ما تبلیغات میباشد. تا به کمک آن مشتری با خدمات یا محصول ما آشنا بشود. این قالب اصلی طراحی بنر میباشد. اما برای بنر نمایشگاهی هدف اصلی آشنایی و اطلاع رسانی به مخاطبین است. پس خلاقیت خاصی برای همچین بنری دیده نمیشود. بلکه تا حد امکان به صورت واضح اطلاعات بیان میشوند. در کنار این موضوع با توجه به موقعیت مکانی و زمانی طراحی میکنیم. به طور مثال نوع فرهنگ هر شهر در طراحی بنر موثر میباشد. در طراحي بنر نمايشگاهي با توجه به فرهنگ منطقه نسبت به طراحی اقدام میکنیم. مثلا برای یک نمایشگاه لباس نسبت به نوع لباس همان منطقه طراحی را انجام میدهیم.

برای همین طراحی بنر لباس در کشور ما با کشورهای خارجی بسیار متفاوت است. درک این موضوع به آشنایی با مردمان آن منطقه وابسته میباشد. یعنی فردی که با فرهنگ مردمان یک منطقه آشنایی ندارد برای طراحی بنر مناسب نیست. در فرهنگ چین برخی کلمات و رنگ‌ها معانی متفاوتی در فرهنگ بخش‌های دیگر دنیا دارند. اگر در طراحي بنر نمايشگاهي از محتوایی منفی استفاده شود در نتیجه اصلا به نفع آن برند نیست. برای همین برخی برندهای خارجی بعد از مدتی در کشورهای دیگر ورشکست میشوند. به نوعی حتی بزرگترین برند هم که باشید اگر چنین خطایی مرتکب شوید کار برند شما تمام میباشد. به راحتی محبوبیت خود را بخاطر نادیده گرفتن فرهنگ از دست میدهید. پس در طراحي بنر نمايشگاهي باید به مخاطب و موقعیت مکانی توجه زیادی شود.

طراحی بنر نمایشگاه در کرج

طراحی بنر اینستاگرام در کرج

این پست توصیه می شود

نظرات